Gdzie kupić mundur dla zucha?

Drodzy rodzice

W menu po lewej stronie, w dziale „Co każdy zuch wiedzieć powinien” ,można znaleźć podstronę - Zuchowy mundur – znajduje się na niej pełen spis elementów umundurowania naszej gromady oraz adresy składnic harcerskich gdzie mundur taki można kupić.

dh. Monika

Category: Uncategorized